PVC bevonatú horgony

Horgony 5 Kg
Rendelhető szállítás 4 nap
16.750 Ft
Horgony 6,8 Kg
Rendelhető szállítás 4 nap
21.900 Ft

Minn Kota horgony 6,3 Kg

Rendelhető szállítás 4 nap
25.100 Ft
Horgony 9 Kg
Rendelhető szállítás 2 nap
26.900 Ft

Minn Kota horgony 9 Kg

Rendelhető szállítás 4 nap
33.500 Ft 30.150 Ft

Minn Kota horgony 13 Kg

Rendelhető szállítás 4 nap
46.900 Ft 42.200 Ft